ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان ماساژور,ماساژ, انواع ماساژور,خرید ماساژور,بهترین ماساژور,آموزش ماساژ,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان.ماساژور دستی,ماساژور لرزاننده,بهترین ماساژورها http://intex2.mihanblog.com 2020-04-05T10:08:22+01:00 text/html 2016-08-20T12:33:23+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید ماساژور كتف و گردن http://intex2.mihanblog.com/post/264 <h2 style="text-align: center;" class="product-name"><span style="font-size: small;">ماساژور كتف و گردن</span></h2><div style="text-align: center;"><p class="availability in-stock"><span style="font-size: small;">وضعیت کالا: موجود </span></p><div class="price-box"><p class="special-price"><span style="font-size: small;" class="price"> <span class="price">95,000 تومان </span> </span></p></div></div><ul style="text-align: center;" class="detailsList"><li style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp; <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LB_Title0" class="Product-List-LabelTitle">ماساژور گردن و شانه neck and shoulder</span></span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">طراحى منحصر به فرد، ظریف، قابل حمل</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ماساژ به صورت ضربه ای در چند حالت</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">براى استفاده در خانه یا محل کار</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قابلیت ماساژ گردن، ماساژ کمر</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ماساژ شانه، ماساژ باسن، ماساژ ران پا</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قابلیت پوشانندگى محل ماساژ براى ماساژ کامل</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span data-mce-style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: medium none #000000; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: medium none rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span data-mce-style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: medium none #000000; vertical-align: baseline; background-color: transparent;" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: medium none rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بهبود گردش خون </span></span></span></span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تسکین دردهاى ماهیچه اى</span></span></p></li><li style="text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">کاهش گرفتگى و فشار ماهیچه</span></span></p></li></ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/details/17480/sa15939/sms8831/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1%20%D9%83%D8%AA%D9%81%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86" data-mce-href="http://kimiabazar.com/details/17480/sa15939/sms8831/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1%20%D9%83%D8%AA%D9%81%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد ماساژور گردن و شانه کلیک کنید</a></span></strong><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2016-06-06T18:09:40+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان آموزش علمی و عملی ماساژ http://intex2.mihanblog.com/post/262 <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">آموزش علمی و عملی ماساژ</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><strong>&nbsp;</strong></span><span lang="fa"><strong><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);">آموزش ماساژ درمانی - آموزش ماساژ صورت</span></strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">آموزش ماساژ بدن - آموزش ماساژ پا ها</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #cc33ff;" style="color: rgb(204, 51, 255);">آموزش ماساژ تایلندی - آموزش تاثیر ماساژ در ورزش</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #333333;" style="color: rgb(51, 51, 51);">با پك آموزشی ماساژ بهترین و طبیعی ترین لذت را تجربه كنید !</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);">خارج شدن تمامی درد ها و استرس ها از بدن شما !</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">آموزش كامل مالتی مدیا با امكان چاپ</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);" lang="fa"> قابل اجرا بر روی كامپیوتر و </span> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">DVD Player</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #cc33ff;" style="color: rgb(204, 51, 255);">در قالب پكیج بسیار شكیل و اورجینال</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #cc33ff;" style="color: rgb(204, 51, 255);" lang="fa"> 2</span><span data-mce-style="color: #cc33ff;" style="color: rgb(204, 51, 255);">DVD</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-1.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us">18,800 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; <span lang="fa">مجموعه </span>“آموزش علمی و عملی ماساژ“</strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> پكیج <span lang="fa">ا</span>ورجینال <span lang="fa">و شكیل </span>– به قیمت تنها 1<span lang="fa">88</span>00 تومان </strong></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> ماساژ یكی از روش های قدیمی است که اكثر ورزشكاران و مردم برای رفع خستگی و كسب آرامش از آن استفاده می كنند. </span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> همچنین از ماساژ می توان برای درمان صدمات و ضایعات مختلف ورزشی استفاده كرد از طرف دیگر متخصصان فیزیوتراپی و توانبخشی برای درمان برخی از بیماران خود از روشهای مختلف ماساژ استفاده می كنند.</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> ماساژ در تمام ملل و در میان همه ی مردم با فرهنگ های گوناگون رواج داشته است. می توان از مصریان، ایرانیان، یونانیان، چینی ها، ژاپنی ها، رومی ها و اعراب نام بود. </span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-2.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us">18,800 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; <span lang="fa">مجموعه </span>“آموزش علمی و عملی ماساژ“</strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> پكیج <span lang="fa">ا</span>ورجینال <span lang="fa">و شكیل </span>– به قیمت تنها 1<span lang="fa">88</span>00 تومان </strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> حدود 400 سال قبل از میلاد بقراط و ابوعلی سینا نیز از ماساژ برای درمان استفاده می كردند.</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> برای ماساژ درمانی اثرات مثبت زیادی از بهبود گردش خون، تا بهبود متابولیسم بدن ذكر شده است .</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> در متن كتاب امپراطور زرد ( كتاب مرجع طب داخلی چین) برای فلج و تب و لرز، توصیه به ماساژ درمانی شده است</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> امروزه بالغ بر 80 نوع مختلف ماساژ وجود دارد. این تكنیك ها به 5 گروه اصلی تقسیم می شوند:</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> ماساژ سنتی اروپایی، ماساژ معاصر غربی، ماساژ در روش های اصلاح حركت و ساختار، ماساژ شرقی و متدهای انرژی-پایه</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="fa"> این مجموعه علاوه بر فیلم آموزشی، شامل نكاتی در مورد ماساژ درمانی، ماساژ صورت، ماساژ درمانی پا ها، ماساژ تایلندی و تاثیر ماساژ در ورزش می باشد.</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-3.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us">18,800 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; <span lang="fa">مجموعه </span>“آموزش علمی و عملی ماساژ“</strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> پكیج <span lang="fa">ا</span>ورجینال <span lang="fa">و شكیل </span>– به قیمت تنها 1<span lang="fa">88</span>00 تومان </strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);">تاثیر شگفت انگیز ماساژ <span lang="fa">به صورت علمی و عملی</span> را با همه وجود لمس كنید</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #009999;" style="color: rgb(0, 153, 153);">تنها راه ایمن برای رهایی از استرس و خستگی روزانه</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>اگر از معجزه انگشتان و ماساژ حرفه ای چیزی نمی دانید این بسته را تهیه نمایید</strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">آموزشهایی كه در هیچیك از فیلم های آموزشی ماساژ ندیده اید</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی </span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/ngoodimages/massage-4.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us">18,800 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; <span lang="fa">مجموعه </span>“آموزش علمی و عملی ماساژ“</strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> پكیج <span lang="fa">ا</span>ورجینال <span lang="fa">و شكیل </span>– به قیمت تنها 1<span lang="fa">88</span>00 تومان </strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/sefkharid3.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #cc0066;" style="color: rgb(204, 0, 102);">ماساژ تجربه ای بسیار خوشایند</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">آرامش را به گونه ای دیگر تجربه كنید</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">ماساژ لازمه هر هیجان</span></strong></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چاره كار تنها آموختن شیوه ها و تكنیك های علمی </span></p><p align="center"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">و جدید و بالا بردن سطح اطلاعات است</span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">این بسته كامل و جامع برای آموزش جدیدترین متدهای ماساژ</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>اگر از درد گردن وكمر و نقاط دیگر بدن رنج می برید</strong></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>&nbsp;حتما این محصول استثنایی را تهیه نمایید</strong></span></p> text/html 2015-11-03T10:32:24+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان برنامه نویسی اندروید http://intex2.mihanblog.com/post/261 <p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd2601&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd2601&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-android.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-android.gif" border="0" height="60" width="468"></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd2601&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd2601&amp;s=17480&amp;t=10">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد مجموعه جدید نرم افزار و بازی اندروید 2013 کلیک کنید</a><br></span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-androidhd.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-androidhd.gif" border="0"></span></strong></a></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</span></span></span> مجموعه عظیم بازی های با كیفیت </span>HD </a></span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3272&amp;s=17480&amp;t=10">اندروید کلیک کنید</a></span></span><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><br></span></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><br data-mce-bogus="1"></span></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"></span></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3780&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3780&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13921108101520003_android.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13921108101520003_android.gif" border="0"></span></strong></a></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3780&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd3780&amp;s=17480&amp;t=10"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</span></span></span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> مجموعه جدید نرم افزار و بازی اندروید کلیک کنید</span></a><br></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></strong></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd10464&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd10464&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940531101548AndroidStudio-.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940531101548AndroidStudio-.jpg" height="188" width="310"></span></span></strong></a></p><h4 style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd10464&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd10464&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</span></span></span></span></span></span></span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">صفر تا صد برنامه نویسی اندروید کلیک کنید</span></span></strong></a></h4><p><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11246&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11246&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940721085021AndroidEssential-pic3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940721085021AndroidEssential-pic3.jpg" height="211" width="392"></span></strong></a><br data-mce-bogus="1"></p><h4 style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11246&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11246&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</span></span></span></span></span></span></span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">كار با گوشی و تبلت اندرویدی کلیک کنید</span></span></strong></a></h4><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11519&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11519&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1394073010543Maximum-Android-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1394073010543Maximum-Android-3.jpg" height="229" width="306"></span></strong></a></p><p dir="rtl" align="center"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"></span></span></span></strong></p><h4 style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11519&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=cd11519&amp;s=17480&amp;t=10"><strong><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</span></span></span></span></span></span></span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ماكسیمم اندروید 3 کلیک کنید</span></span></strong></a></h4> <p><br></p> text/html 2015-10-27T16:17:40+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان فروشگاه آنلاین بهترین عطر و ادکلن زنانه و مردانه http://intex2.mihanblog.com/post/260 <p><span style="color: rgb(136, 12, 60); font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>عطر اصل</strong></span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نسبت به خرید عطر اصل، حساس باشید. عطرها مستقیما با سیستم تنفسی شما سروكار دارند. اگر عطر شما نامرغوب باشد احتمال این‌كه به بدن‌تان و حتی به محیط‌زیست صدمه بزند زیاد است. این روزها زیاد دیده می‌شود كه دستفروش‌ها عطرهایی را با شكلی شبیه عطرهای اصل می‌فروشند و متاسفانه عده‌ای هم این عطرها را می‌خرند. سری به سایت‌های فروش عطر مورد نظرتان بزنید. با یك جست‌وجوی ساده متوجه خواهید شد كه قیمت آن عطر حدود چقدر است. چطور ممكن است همان عطر را با یك دهم قیمت بفروشند و بگویند اصل هم هست؟ حتی اگر گفتند به خاطر نداشتن جعبه به قیمت پایین فروخته می‌شوند باور نكنید؛ این عطرها تقلبی هستند.اگر عطر شما تقلبی باشد می‌تواند علاوه بر پوست به ریه‌ها نیز آسیب بزند. علائمی مثل خارش گلو و بینی، عطسه، آبریزش بینی و سرفه می‌تواند نشان‌دهنده مشكل‌دار بودن عطرتان باشد. از طرف دیگر افرادی كه آلرژی دارند یا به بیماری‌ها و مشكلات تنفسی مثل آسم دچار هستند باید بسیار مراقب خودشان باشند.</span></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در ادامه مطلب با بهترین برندهای عطر و ادکلن آشنا می شوید لطفا روی عطر و ادکلن مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری دریافت کنید</span><br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf7159_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-WOODY-SENCE.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf7159_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-WOODY-SENCE.html"><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931101175959woody1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931101175959woody1.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="213" width="377"></a></span></div><div align="center"><br data-mce-bogus="1"></div><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>ادکلن مردانه&nbsp; WOODY SENCE</strong> ،این عطر قدرتمند، قاطع و جذاب، ترکیبی است از رایحه های معطر و تلخ جنگلی که در میان مدیران، مهندسان، تجار و افراد موفق از محبوبیت خاصی برخوردار است.این محصول اسانس ادکلن مشهور انسرنویر از برند لالیک را با هنرمندی فوق العاده در خود جای داده است .</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf7159_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-WOODY-SENCE.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf7159_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-WOODY-SENCE.html">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد ادکلن مردانه&nbsp; WOODY SENCE کلیک کنید</a><br></strong></span></h1><div style="margin-top: 10px; text-align: justify;" dir="rtl" data-mce-style="margin-top: 10px; text-align: justify;"><br><p><br></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf7581_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Jador-Dior.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf7581_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Jador-Dior.html"><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931123141955dior1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931123141955dior1.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="224" width="397"></a></span></div><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ادکلن جادور محصولی باشکوه و جذاب بوده که در عین تازگی و طراوت سرشار از وقار و پرستیژ می باشد. رایحه ی ابتدایی این عطر از یاسمن، آلوی دمشقی و ارکیده آفریقایی می باشد و رایحه ی میانی آن از گل رز ، گل تاج خروس ، مشک و شاه توت است. به جرات می توان گفت این عطر جز پرفروشترین و ماندگارترین عطر در تمامی طول صنعت عطرسازی جهان می باشد.</span></div><div style="margin-top: 10px; text-align: justify;" dir="rtl" data-mce-style="margin-top: 10px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 24px; color: rgb(240, 18, 21); text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf7581_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Jador-Dior.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf7581_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-Jador-Dior.html">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<em><strong>ادکلن زنانه Jador Dior</strong></em> کلیک کنید</a><br></strong></span></h1><p><br></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf8382_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf8382_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A.html"><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931226152152bugatti1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931226152152bugatti1.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="222" width="393"></a></span></div><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR">Bugatti</span><span lang="FA"> در واقع یکی از بزرگترین و مشهورترین کمپانی های اتومبیل سازی در دنیاست که با استفاده از نام خود تولید محصولات دیگری از قبیل عطر و ادکلن را آغاز کرد و با توجه به نام پرآوازه </span><span dir="LTR">Bugatti</span><span lang="FA">، امروزه یک برند مطرح در عطر و ادکلن محسوب می شود که از علاقه مندان و طرفداران خاصی برخوردار است.</span></span><br></div><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf8382_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf8382_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<em><strong>ادکلن مردانه بوگاتی</strong></em> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf8436_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-azera.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf8436_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-azera.html"><strong><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1394012516094501.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1394012516094501.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="223" width="396"></strong></a></span></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">عطریست مردانه از رایحه چوبهای خوشبو که در سال 2012 ساخته و روانه بازار گردید. این عطر دلفریب و جذاب مخصوص مردان جنتلمن و شیک پوش است.</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf8436_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-azera.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf8436_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-azera.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<strong>ادکلن مردانه AZERA</strong> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4355_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4355_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87.html"><strong><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930213152916versace-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930213152916versace-1.jpg" border="0" height="261" width="405"></strong></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>عطر ورساچه اروس الهام گرفته شده از اساطیر یونان است که به نمادی از مد و عشق برگزیده شده است. این عطر مردانه توسط Aurelien Guichard طراحی شده است و با رایحه ای تازه ، چوبی و کمی شرقی بعنوان عطری پرطرفدار برگزیده شده است.</strong></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4355_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4355_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن مردانه ورساچه اروس (Versace Eros)</span> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4426_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4426_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.html"><strong><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930221174626chanel-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930221174626chanel-1.jpg" border="0" height="264" width="409"></strong></a></span></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>ادکلن چنس چنل یکی از پر فروشترین ادکلنهای زنانه در دنیاست که همواره طرفداران بسیار مشهوری داشته است. این ادکلنی با ماندگاری بالا که بوی زیبای آن شما را مسحور خود خواهد کرد.</strong></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4426_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4426_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد <span data-mce-style="color: #0099cc;" style="color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن زنانه <span lang="fa">چنس</span> شانل ( CHANCE CHANEL)</span> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf6764_17480_%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-Bvlgari-AQUA.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf6764_17480_%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-Bvlgari-AQUA.html"><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931017181129bvlgari1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931017181129bvlgari1.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="237" width="400"></a></span></div><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;" dir="LTR" lang="EN-US">Aqva </span> <span data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;" lang="FA"> عطریست با شکوه و کاملا مردانه که بیانگر قدرت و زیبایی دریاست. این ادکلن بوی خوش، چالاکی و نشاط را به شما هدیه می کند. شیشه بسیار شیک و کروی آن به همراه ترکیب مایع آبی و سبز رنگ بازتاب عمیقی را ایجاد کرده است. </span></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf6764_17480_%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-Bvlgari-AQUA.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf6764_17480_%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-Bvlgari-AQUA.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;</strong>ادکلن مردانه Bvlgari AQUA<strong>کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf6969_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-lalique.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf6969_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-lalique.html"><img style="border: 0px none;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931027182654lalique1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931027182654lalique1.jpg" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" border="0" height="231" width="411"></a></span></div><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نام این محصول Encre Noire (جوهر سیاه) نشان دهنده آن است که این محصول ادکلنی برای مردان خردمند، کلاسیک و در عین حال مدرن می باشد. Encre Noire را به جرات می توان، با توجه به قیمت<span data-mce-style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"> مناسب و رایحه منحصر به فردش پرفروش ترین عطر مردانه به شمار برد.</span></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf6969_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-lalique.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf6969_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-lalique.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<em><strong>ادکلن مردانه lalique</strong></em> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa51_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Chi-Chi.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa51_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Chi-Chi.html"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/odii1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/odii1.jpg" border="0" height="256" width="386"></a></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody48">&nbsp;<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody2" style="color: black;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody51" style="color: black;"><span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">طبق گفته كمپانی این عطر به <span lang="fa">آقایان</span> با وفا و جذاب و <span lang="fa">آقایانی</span> كه از فصل زمستان سرد لذت می برند&nbsp;سفارش شده است و بهترین عطربرای <span lang="fa">آقایانی</span> كه عاشق جذب شد<span lang="fa">ن </span>شخص مقابل&nbsp;و زوم شدنشان روی رایحه عطر آنهاست میباشد.</span></span></span></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa51_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Chi-Chi.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa51_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Chi-Chi.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">ادكلن&nbsp; <span lang="en-us">Chi Chi</span></span></strong></span> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf3690_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-valentina.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf3690_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-valentina.html"><strong><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921024105848cologneValentio-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921024105848cologneValentio-1.jpg" border="0" height="226" width="403"></strong></a></span></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);">کمپانی ولنتینو اعلام کرده است که این محصول را مخصوص هدیه تولید کرده است و طراحی آن را به گونه ای انجام داده است که فوق العاده شکیل می باشد و بر روی شیشه ادکلن نیز ۳ گل قرار گرفته است که زیبایی محصول را دو چندان می کند</span></strong></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf3690_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-valentina.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf3690_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-valentina.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);"><span lang="en-us"><span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);">ادکلن <span lang="fa">زنانه</span> Valentina</span></span></span></strong></span> کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><br></p><p align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf3280_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-Alien.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf3280_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-Alien.html"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393012512331alien1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393012512331alien1.jpg" border="0" height="215" width="420"></a></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">رایحه ی چالش برانگیز این عطر ، بسیاری از برند های بزرگ عطر سازی جهان را بر آن داشت تا رایحه ی محصولات تولیدی خود را به سمت این رایحه ی اکسیر مانند شبیه تر کنند. رایحه ای عجیب و غریب از یک رویای آشنا که به سرعت به کیمیایی جادویی تبدیل شد</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf3280_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-Alien.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf3280_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-Alien.html"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><strong><span lang="en-us">ادکلن زنانه الین (Alien)</span></strong></span> کلیک کنید</strong></span></a></span></h1><p><br></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4326_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%83.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4326_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%83.html"><strong><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930208171741captain-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930208171741captain-1.jpg" border="0" height="260" width="404"></strong></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مدیران ، مهندسان ، تجار و افراد موفق جامعه بیشترین دوستداران این رایحه ی گرم و سنگین مردانه اند. این رایحه آمیزه ای از توتون پیپ کاپیتان بلک و سایر ترکیبات معطر جنگلیست .بدنه چرمی و حکاکی های روی این عطر اصالت این عطر فرانسوی را به تصویر می کشد.</strong></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/perf4326_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%83.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/perf4326_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%83.html"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;ادکلن مردانه کاپیتان بلک (CAPTAIN BLACK) کلیک کنید</strong></span></a></span></h1><p><br></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa2177_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Holiday.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa2177_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Holiday.html"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/holiday4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/holiday4.jpg" border="0" height="248" width="377"></a></span></p><p style="line-height: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px;" align="center"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> طبق گفته كمپانی این عطر به خانم ها با وفا و جذاب و خانم هایی كه از فصل زمستان سرد لذت می برند سفارش شده است و بهترین عطر برای خانم هایی كه عاشق جذب شدن شخص مقابل&nbsp;و زوم شدنشان روی رایحه عطر آنهاست میباشد.</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa2177_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Holiday.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa2177_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86--Holiday.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</strong><strong><span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">ادكلن&nbsp; Holiday</span></strong><strong>کلیک کنید</strong></a></span></h1><p style="line-height: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px;" align="center"><br></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa2463_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-VIP-212-for-men.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa2463_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-VIP-212-for-men.html"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-2.jpg" border="0" height="255" width="377"></a></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span data-mce-style="color: #ff9900;" style="color: rgb(255, 153, 0);"> این عطر بسیار خوشبو با رایحه ای عالی محصول سال 20<span lang="en-us">12</span> میلادی كمپانی معتبر و بزرگ می باشد</span> <span lang="fa">. </span><span data-mce-style="color: #ff9900;" style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><span lang="fa">این</span></strong></span><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><span data-mce-style="color: #ff9900;" style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong> ادكلن روحیه یك مرد كاملا قوی و امروزی را به شما می دهد</strong></span></span></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff9900;" style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong></strong></span></span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa2463_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-VIP-212-for-men.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa2463_17480_%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%84%D9%86-VIP-212-for-men.html"><strong>برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد</strong><strong> <span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"> ادكلن مردانه VIP 212 for men</span></strong> <strong>کلیک کنید</strong></a></span></h1><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></span></p><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></span></p> text/html 2015-10-20T12:46:25+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان سفارش ادکلن 212 مردانه و زنانه ، فروشگاه اینترنتی کیمیابازار http://intex2.mihanblog.com/post/259 <div align="center"><span style="font-size: medium;"><img style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13931016173529baner1.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13931016173529baner1.gif" data-mce-style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;"></span></div><p align="center"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: #f01215;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>اد </strong><strong>کلن</strong> 212 مردانه و زنانه</span></h1><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>برترین و پرفروشترین ادکلن دنیا از سالهای 2004 تا 2015</strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>محبوبترین و دلپذیر ترین رایحه دوست داشتنی دنیا</strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>با درب آهنربایی</strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>مخصوص آقایان و بانوان</strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">قیمت قبلی :</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> &nbsp;<span data-mce-style="color: #990033;" style="color: rgb(153, 0, 51);"><strong><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">40000 تومان</span></strong></span> </span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="fa">&nbsp;قیمت با </span>37<span lang="fa">% تخفیف : </span> </span><strong><span data-mce-style="color: #990099; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;">25<span lang="fa">000 تومان</span></span></strong></span></p><div style="margin-top: 10px;" data-mce-style="margin-top: 10px;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img style="max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931016173731212-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931016173731212-4.jpg" data-mce-style="width: 95%; max-width: 530px;" height="340" width="340"></span></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;">نام محصول: ادکلن 212</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;">حجم: 100 ml</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;">نام کارخانه: کمپانی 212</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;">ساخت اروپا</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;">رایحه:شیرین و مدرن و نسبتا گرم</span></p><div style="margin-top: 10px;" data-mce-style="margin-top: 10px;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img style="max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931016173631212-5.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931016173631212-5.jpg" data-mce-style="width: 95%; max-width: 530px;" height="269" width="410"></span></div><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=perf6758" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=perf6758"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="75" width="229"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;">قیمت: 25000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;">212 مردانه</span></div></div><div class="kelid_kharid_row"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=perf6757" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=perf6757"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="74" width="228"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;">قیمت: 25000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;">212 زنانه</span></div></div></div><p style="text-align: justify; direction: rtl;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl;" align="center"><span style="font-size: medium;">این محصول با اثر گذاری فوق العاده و انجام واکنش بر سیستم عصبی و ترشح هورمونی جنس مخالف باعث جذابیت هر چه بیشتر و جلب توجه عجیب می شود. این ادکلن محصول كمپانی 212 می باشد . این ادكلن برای آقایان صاحب قدرت و با مدیریت قوی سفارش شده است . این محصول خوشبو طرفداران زیادی در اروپا و حتی ایران و كشورهای عربی را دارد . بهترین هدیه برای فردی که دوستش دارید.</span></p><p style="direction: rtl; text-align: center;" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-perf6755&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-perf6755&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span lang="FA"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span lang="FA"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="color: #ff6600; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff00ff;" data-mce-style="color: #ff00ff;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #800000;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #800000;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" lang="fa"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="direction: rtl; text-align: center;" align="center"><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2015-09-28T13:37:37+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان آموزشی ویدیویی ماساژ زن و شوهرها http://intex2.mihanblog.com/post/257 <p><span style="font-size: small;">ماساژ درمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. این درمان به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدما ت و سرعت بهبود ناراحتیهای حاد و مزمن كمك می كند. امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان از این روش به عنوان یك روش مراقبت بهداشتی استفاده می كنند.</span></p><p><span style="font-size: small;">برای ماساژ درمانی اثرات مثبت زیادی از بهبود گردش خون تا بهبود متابولیسم بدن ذكر شده است. بخصوص در مورد ماساژ سوئدی نشان داده شده كه در كاهش درد عضلانی، كاهش استرس و بهبود ایمنی مؤثر بوده است. همچنین در افزایش عملكرد تنفسی، كاهش ادم ناشی از انسداد رگهای لنفاوی و كمك به بهبود صدمات وارد به بافت های نرم بدن بسیار مؤثر است. </span><br><span style="font-size: small;"> هنوز بسیاری از خواص ضد استرس ماساژ درمانی بصورت مطالعه علمی دانشمندان در نیامده است، ولی در طول ۲۰ سال اخیر بررسی های بسیاری بخصوص در زمینه ماساژ سوئدی جمع آوری شده. بسیاری از این تحقیقات در مؤسسه تحقیقاتی لمس شفابخش دانشگاه میامی و تعدادی از مطالعات نیز در مركز ملی طب مكمل و جایگزین انجام شده است.</span></p><p><span style="font-size: small;">۳۰ ایالت و ناحیه در ایالات متحده قانون حمایت از تخصص ماساژ درمانی را گذرانده اند و آزمایشات این دوره ها را تعریف كرده اند. اگرچه مقررات اخذ مدرك از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت دارد. در بسیاری از ایالات یك دوره ۶۰۰ ساعته برای آموزش آن در نظر گرفته شده است و اخذ درجه منوط به شركت در امتحان سراسری بورد تخصصی ماساژ درمانی ویرجینیا است.</span></p><p><span style="font-size: small;">برای مراجعه به یك ماساژ درمانگر از دوستان خود و یا مراقبین بهداشتی قابل اعتماد كمك بگیرید. قبل از ملاقات با درمانگر خود تحقیق كنید. برای مثال سؤال كنید كه در كدام رشته ماساژ درمانی تخصص دارد .(AMTA) دارد.</span></p><p><span style="font-size: small;">بخاطر داشته باشید كه در زمان ویزیت باید احساس راحتی داشته باشید. در صورتیكه شخصیت و خصوصیات اخلاقی درمانگر خود را نمی پسندید فرد دیگری را جستجو كنید كه با او احساس راحتی بیشتری داشته باشید.</span></p><p><span style="font-size: small;">برای یادگیری روش های ماساژ درمانی و آموزش آن به اطرافیان می توانید از كتاب ها و نوارهای آموزشی ویدیویی بهره جویید. در بسیاری از كشورها كلاس تكنیكهای ماساژ درمانی یا مراكز آموزشی بزرگسالان وجود دارد.</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma;">آموزش جامع ماساژ نقاط حساس بدن</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;">آموزشهایی که در هیچیک از فیلم های آموزشی ماساژ ندیده اید</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی </span></strong></span></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #6600ff;" style="color: rgb(102, 0, 255);"><br> </span><br> &nbsp;</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/MassageSensitive-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/MassageSensitive-1.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9600تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>8000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://www.kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=pa1177" target="_blank" data-mce-href="http://www.kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=pa1177"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://www.kimiabazar.net/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://www.kimiabazar.net/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=pa1177" target="_blank" data-mce-href="http://www.kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=pa1177"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://www.kimiabazar.net/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://www.kimiabazar.net/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">آیا می دانید ماساژ نقاط حساس بدن به چه میزان در افزایش میل جنسی افراد موثر است؟</span></strong></span></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="background-color: #ffffff;" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امروزه داروها و مواد شیمیایی مختلفی با اسامی گوناگون در داروخانه ها و فروشگاه های اینترنتی با قیمتهای بسیار گزاف به فروش می رسند اما آیا آنها تاثیرگذار هستند؟</span></span></strong></span></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;">من تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتم و با تكنیك های جدیدی آشنا شدم كه نیاز به آموزش دارند كه قصد دارم نتیجه تمام تحقیقات رو در یك بسته در اختیار تمام علاقه مندان قرار بدم تا از این طریق كمك كنم كه همسران ایرانی زندگی زناشویی سالم و پرنشاطی رو تجربه بكنند</span></strong></span></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="right"><a target="_blank" href="http://www.kimiabazar.net/detail.aspx?q=pa1177&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://www.kimiabazar.net/detail.aspx?q=pa1177&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;"><span style="color: #cc33ff; font-size: medium;" data-mce-style="color: #cc33ff; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" lang="fa"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></a></p><p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="right"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></p><p align="right"><span style="font-size: small;"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></span></p> text/html 2015-08-15T17:00:43+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان دی وی دی آموزش ماساژ تایلندی http://intex2.mihanblog.com/post/255 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-massage.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-massage.gif" border="0"></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">آموزش علمی و عملی ماساژ</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><strong>&nbsp;</strong></span><span lang="fa"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #990099;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(153, 0, 153);">آموزش ماساژ درمانی - آموزش ماساژ صورت</span></strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">آموزش ماساژ بدن - آموزش ماساژ پا ها</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #cc33ff;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(204, 51, 255);">آموزش ماساژ تایلندی - آموزش تاثیر ماساژ در ورزش</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #333333;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">با پك آموزشی ماساژ بهترین و طبیعی ترین لذت را تجربه كنید !</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #990099;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(153, 0, 153);">خارج شدن تمامی درد ها و استرس ها از بدن شما !</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #0000ff;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">آموزش كامل مالتی مدیا با امكان چاپ</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);" lang="fa"> قابل اجرا بر روی كامپیوتر و </span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #ff0000;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">DVD Player</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #cc33ff;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(204, 51, 255);">در قالب پكیج بسیار شكیل و اورجینال</span></strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #cc33ff;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(204, 51, 255);" lang="fa"> 2</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #cc33ff;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(204, 51, 255);">DVD</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/massage-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/massage-1.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">22560تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>18800 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; <span lang="fa">مجموعه </span>“آموزش علمی و عملی ماساژ“</strong></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> پكیج <span lang="fa">ا</span>ورجینال <span lang="fa">و شكیل </span>– به قیمت تنها 1<span lang="fa">88</span>00 ت<span lang="fa">و</span>مان </strong></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3146" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3146"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"> ماساژ یكی از روش های قدیمی است ه اكثر ورزشكاران و مردم برای رفع خستگی و كسب آرامش از آن استفاده می كنند. </span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"> همچنین از ماساژ می توان برای درمان صدمات و ضایعات مختلف ورزشی استفاده كرد از طرف دیگر متخصصان فیزیوتراپی و توانبخشی برای درمان برخی از بیماران خود از روشهای مختلف ماساژ استفاده می كنند.</span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"> ماساژ در تمام ملل و در میان همه ی مردم با فرهنگ های گوناگون رواج داشته است. می توان از مصریان، ایرانیان، یونانیان، چینی ها، ژاپنی ها، رومی ها و اعراب نام بود. </span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center;" align="right"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=cd3146&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=cd3146&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center;" align="right"><span style="color: rgb(204, 51, 255); font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;" lang="fa"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2015-07-26T16:49:39+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید اینترنتی ماساژور حرفه ای صورت http://intex2.mihanblog.com/post/254 <p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور 5 كاره صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: small;">با ماساژور 5 كاره صورت، زیباتر از همیشه خواهید بود</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: small;">دارای 5 سر متفاوت برای مراقبت كامل از پوست صورتتان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">با این ماساژ بی نظیر شما دیگر نیازی به مراجعه به دكتر پوست نخواهید داشت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">دیگر نیازنیست مواد مختلف برای مراقبت از پوست صورتتان بخرید وهزینه های فراوان بپردازید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">&nbsp;* </span>دارای سر مخصوص برای ماساژ دور چشم</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">&nbsp;* </span> دارای سر مخصوص برای شستشوی صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای به جریان انداختن خون در صورت وریلكس كردن</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای پاك كردن ارایش صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای <span lang="fa">براق كردن صورت</span></span></p><p style="line-height: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px;" align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">شماره مجوز بهداشت : 6<span lang="en-us">38</span>7/ ب ن 87/<span lang="en-us">5</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930308112923massagerFace-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930308112923massagerFace-1.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(153, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: small;">وسیله ای منحصر به فرد برای شادابی پوست صورت شما</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">همه آن چیزی كه برای یك صورت زیبا وبا نشاط به آن نیاز دارید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;با ماساژر 5كاره صورت، زیبایی چهره خود را چند برابر كنید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: small;">آیا می دانید چهره زیبا وپر نشاط به چه میزان در روابط اجتماعی شما تاثیر گذار است؟</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393030811293massagerFace-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393030811293massagerFace-2.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: small;">پوستی نرم ولطیف بدون هیچ چین وچروكی با ماساژور5 كاره صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">خانمها می دانند معجزه زیبایی ونشاط پوست صورت را</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">اگر ازدردسرهای زیبایی وجذابیت خوشتان نمی آید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">،این ماساژور فوق العاده را به شما پیشنهاد می كنیم!!!</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">زیبایی ماندگار،جذابیت تحسین برانگیز، چهره زیبا ولطیف</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930308113040massagerFace-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930308113040massagerFace-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> ماساژور </span></span><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">خارق العاده و منحصر بفرد برای جوانی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;پوستی با طراوت و شاداب<span lang="fa">&nbsp;داشته</span>&nbsp;باشید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> با چروك اطراف چشم ، سیاهی و کبودی دور چشم خداحافظی كنید!</span></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">دیگر نگران سلامت، زیبایی و درخشان بودن<span lang="fa"> پوست خود</span> نباشید!!!</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393030811316massagerFace-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393030811316massagerFace-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">&nbsp;* </span>دارای سر مخصوص برای ماساژ دور چشم</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">&nbsp;* </span> دارای سر مخصوص برای شستشوی صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای به جریان انداختن خون در صورت وریلكس كردن</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای پاك كردن ارایش صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای <span lang="fa">براق كردن صورت</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این محصول دارای شماره مجوز 1080883 و 9786005096729: ISBN میباشد</span><br class="fullwidth mceItemTable"></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa1307&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa1307&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></span></p> text/html 2015-06-22T15:04:04+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید اینترنتی ماساژور ریلکس اسپین اند تون http://intex2.mihanblog.com/post/253 <p align="center"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;"> ماساژور ریلکس اند اسپین اند تون&nbsp;</span></p><p align="center"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">relax &amp; spin tone</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="font-family: Tahoma;">تنها با استفاده 10 تا 20 دقیقه در روز به وزن ایده آل خود برسید</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span lang="fa"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">مطمئن ترین </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: black;" lang="fa"> <span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">، سالم ترین</span></span><span lang="fa"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;"> و راحت ترین روش لاغری </span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;">دیگر لاغری آسان و سریع یك افسانه نیست ....!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #9933ff; font-family: Tahoma;">دیگر كمر باریك و اندامی زیبا و جوان یك رویا نیست ....!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">لاغر شدن بدون زحمت و دردسر</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #009900; font-family: Tahoma; font-size: small;">این فرصت بی‌نظیر را ازدست ندهید</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">با این وسیله دیگر نیازی به هیچ یك از وسایل گران قیمت بدنسازی را ندارید</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">&nbsp;وسیله معجزه آسا و باور نكردنی و صد درصد موثربرای لاغری</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930404100858RELAX-1.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #cc3399; font-family: Tahoma;">برترین و ارزانترین وسیله برای رسیدن به اندام مناسب .</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">معجزه لاغری به بازار آمد!!!</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">جدیدترین یافته متخصصین لاغری در دنیا</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;">ظرف چند هفته تاثیر شگفت انگیز این وسیله را خواهید دید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">ریلکس اند اسپین تون با 5 سر متفاوت و کاربرد فوق العاده قوی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930404100918RELAX-2.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این ماساژور با دو سر متفاوت به راحتی قابل استفاده برای تمامی نقاط بدن میباشد . این محصول به راحتی با یک دست قابل استفاده میباشد به گونه ای که ماساژور را از قسمت قرمز رنگ آن میگیریم که با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه دست و چرخش سر محصول که سرعت چرخش آن نیز قابل تنظیم است چربیهای اضافی بدن را از بین برده و تمامی عضلات بدن را به صورت آرام وادار به حرکت مینماییم تا تمام خستگی بدن را بدون صرف انرژی از آن بگیرد دارای مادون قرمز برای ماساژ بهتر و آب کردن چربی ها.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930404100945RELAX-3.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور ریلکس اند اسپین اند تون جدیدترین ماساژورلاغری در حال حاضر دنیا میباشد که امتحان خود را پس داده و بسیار موثر در لاغری سریع بدن میباشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="color: #993366;">ماساژور اسپین اند تون بسیار سبک و خوش دست مناسب برای تمامی سنین این ماساژور بسیار سبک بوده و شما میتوانید در همه جای بدنتان از آن استفاده کنید.</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;">ماسا‍ژور ریلکس اند اسپین یک ماساژور همه کاره بوده و در تمامی نقاط بدن استفاده میشود این ماساژور که آوازه جهانی داشته و مورد استقبال بسیاری در اروپا و آمریکا و حتی ایران قرار گرفته در <span lang="fa">این</span> فروشگاه&nbsp; با قیمتی ارزان و با کیفیت عالی به فروش می رسد ماساژور صورت و بدن همه کاره ریلکس پدیده ای در جهان امروز می باشد.</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="font-family: Tahoma; color: #800080;">اگر میخواهید سریع لاغر بشید و هیچگونه عوارض جسمی نداشته باشید ماساژور ریلکس اند تون رو بخرید و به صورت طبیعی لاغر شوید!!!همچنین کمک می کند تا برای سهولت درد پشت و گردن بهبود گردش خون ماساژ پا و کف پا</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393040410109RELAX-4.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/2/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; color: #800000;"> <br> </span></strong><span style="font-family: Tahoma;"> <strong style="font-weight: 400;"> <span style="color: #a52a2a;">توضیحات مربوط به این کالا:</span></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="font-family: Tahoma;">ماساژور حرارتی-مغناطیس دار به منظور آب کردن چربی های انباشته و غیر مفید بدن طراحی شده است.<br> طراحی منحصر به فرد آن این امکان را به شما می دهد که تمام نقاط بدن را به تنهایی ماساژ دهید.<br> همچنین برای بهداشت بیشتر سرپوش آن قابل تعویض و تمیز کردن است.<br> این ماساژور شامل 5 سر می باشد: یک سر آن که دارای سطح صافی است برای ماساژ دادن صورت مناسب است و سر <span lang="fa">دوم</span>&nbsp; آن که بصورت گلوله گلوله است برای ماساژ بدن استفاده می شود,<span lang="fa"> سری دیگر آن به صورت مواج میباشد که برای ماساژ کمر گردن موثر است و در نهایت سری آخر آن به صورت سمباده ای بود که برای کف پا استفاده خواهد شد.</span><br> دستگاه شامل تنظیمات سرعت ماساژ می باشد که می توانید به دلخواه خود سرعت ماساژ را کم یا زیاد کنید.<br> <br> </span></strong><span style="font-family: Tahoma;">دستگاه شامل ۱۲ لامپ مادون قرمز می باشد که هنگام ماساژدادن باعث افزایش گردش خون در نواحی ماساژ می شو</span><strong style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="fa">د .</span><span style="font-family: Tahoma;">دستگاه شامل ۴ مغناطیس قوی است که باعث تنظیم سوخت و ساز بدن می شود</span><span style="font-family: Tahoma;">.</span></strong></span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; color: #a52a2a;"> <span>برخی از امکانات و قابلیتها: </span></span></strong></span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">اگر میخواهید سریع لاغر بشید و هیچگونه عوارض جسمی نداشته باشید ماساژور ریلکس اند تون رو بخرید و به صورت طبیعی لاغر شوید ،لاغری سریع ، مطمئن و بدون عارضه ویژه بانوان و آقایان برای همه سنین حتی بچه ها ، ماساژور لاغری ریلکس اند تون براون دارای 5 سر متفاوت برای ماساژ راحت تمامی نقاط بدن. یکی از محصولات معروف و پر طرفدار تی وی شاپ در دنیا میباشد که در کانالهای ماهواره تبلیغات گسترده ای دارد.</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa4646&amp;s=17480&amp;t=2" target="_blank"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></span></a></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> text/html 2015-05-28T10:19:56+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان ماساژور دلفینی ریلکس کردن عضلات http://intex2.mihanblog.com/post/252 <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور دلفینی كوچك</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;">بهترین وسیله برای بیرون راندن خستگی بدن بعد از یك روز سخت كاری</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #9900cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">ریلكس كردن عضلات بدن و صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;رفع خستگی بدن , گردن , پا , زانو و حتی آرتروز پا</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma; font-size: small;">مطابق با استاندارد های اروپا CE</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #006699; font-family: Tahoma; font-size: small;">مناسب برای رسیدن به آرامش بعد از یك روز كاری سخت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;">می تواند تجربه یك ماساژ بسیار لذتبخش و موثر در رفع خستگی و</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;">بر طرف نمودن تنش های باقیمانده در عضلات بدن را به شما هدیه كند.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span lang="fa"> <span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">ابعاد</span></span><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">7*20 </span> <span lang="en-us">cm</span></span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139311281547411393052515189massager1.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور دلفینی برای عضلات پشت گردن و همه عضلات بدن</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژدهید و از آن لذت ببرید</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور همه كاره برای تمام نقاط بدن با تاثیر فوق العاده و كاربردی بسیار راحت</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژ دهنده کلیه نقاط بدن</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="color: #6600ff; font-size: small;" lang="fa"> <span style="font-family: Tahoma;">قابل استفاده در منزل و محل کار</span></span></p><div style="text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: #ff3399; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">بهترین وسیله برای رفع خستگی و ریلکس کردن عضلات</span></span></p></div><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000; font-size: small;"> <span style="font-family: Tahoma;">بهترین راه برای تسریع گردش خون در بدن و داشتن پوستی سالم</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">بهترین وسیله برای رسیدن به آرامشی مطلوب پس از یک روز کاری سخت</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393112815512413930525151910massager2.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این دستگاه از جدید ترین محصولات در زمینه مراقبتهای بهداشتی فردی تولید شده <span lang="fa">و </span>با استفاده خلاقانه&nbsp;از علم مهندسی بیونیک ، فیزیک و طب سنتی است،این دستگاه یک وسیله ضروری جهت حفظ سلامتی در محیط کار،در حین مطالعه ،زندگی روزمره و ... میباشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="color: black; font-size: small;"> <span style="color: #6600ff; font-family: Tahoma;">مورد استفاده اپراتورهای کامپیوتر،حسابداران،کارمندان،معلمان،تمامی گروههای سنی بالای 7 سال به ویژه پرسنل با ساعات کار</span><span style="color: #6600ff; font-family: Tahoma;">طولانی و افرادی که در محیط کار زود خسته می شوند. </span> </span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong> <span style="color: #6600ff;">برخی از امکانات و قابلیتهای ماساژور دلفینی :</span></strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">بهترین وسیله برای رفع خستگی و ریلکس کردن عضلات</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">بهترین راه برای تسریع گردش خون در بدن و داشتن پوستی سالم</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">بهترین وسیله برای رسیدن به آرامشی مطلوب پس از یک روز کاری سخت</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">دارای 4 عدد سر با شکلهای متفاوت برای ماساژ قسمتهای مختلف بدن</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">قابلیت تنظیم شدت ویبره</span></p></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393112815533913930525152257massager3.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; color: #808080;"> توضیحات مربوط به </span><strong> <span style="font-family: Tahoma; color: #808080;"> ماساژور دلفین : </span></strong></span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">ماساژور دلفین</span></strong><span style="font-family: Tahoma;"> همچنین برای افراد <span style="color: #808080;">کم توان جسمی</span> هم بسیار مفید میباشد.<strong> <span style="color: #ff0000;">ماساژور دلفین</span></strong> با<span style="color: #808080;">باز کردن رگهای بدن </span>فرد کم توان (قسمتی که دچار مشکل میباشد) به بهبود مریضی فرد کم توان کمک شایانی </span> <span lang="fa"><span style="font-family: Tahoma;">می نماید.</span></span></span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"> <span style="font-family: Tahoma;">متاسفانه ماساژورها با وجود داشتن فواید بسیار زیاد برای بدن<span lang="fa"> انسان ،</span> در کشور ما به خوبی در میان مردم رایج نشده است.در حالیکه در کشور های اروپایی و آمریکایی یکی از وسایل ضروری زندگی آنان محسوب می شود.لذا شما دوستان عزیز نیز می توانید با استفاده از این وسیله به داشتن بدنی&nbsp;سالم بیاندیشید.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393112815541113930525152336massager4.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1176" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span style="color: #ff0000;"><strong>ویژگی های این محصول:</strong></span></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">ریلکس کردن کلیه عضلات&nbsp; بدن و صورت&nbsp;</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع خستگی بدن </span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع خستگی کمر</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع خستگی گردن</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع خستگی پا</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع خستگی زانو </span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">تاثیر مفید بر آرتروز پا</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">رفع کوفتگی</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">از این ماساژور دلفینی می توان برای رفع خستگی کلیه اندام بدن استفاده نمود هر کجای بدنتان(مخصوصا عضلات پشت کمر) که احساس کوفتگی و خستگی می کند فقط کافیه چند دقیقه توسط این دستگاه ماساژ داده شود تا خستگی آن قسمت بر طرف بشود.</span></p></li></ul><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=sa1176&amp;s=17480&amp;t=1" target="_blank"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2015-05-10T19:04:01+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان سفارش ماساژور بادی اسلیم Body Slimmer http://intex2.mihanblog.com/post/251 <h1 style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><em><strong style="font-size: 24px; color: #f01215;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215;">ماساژور برقی</strong></em><span style="font-size: small;"><em><strong style="font-size: 24px; color: #f01215;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215;"> BODY SLIMMER</strong></em></span></font></h1><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong><br> بهترین وسیله برای بیرون راندن خستگی بدن بعد از یك روز سخت كاری<br> </strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>ریلكس كردن عضلات بدن </strong><strong><br> </strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>رفع خستگی بدن , گردن , پا , ران و باسن<br> </strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>مناسب برای رسیدن به آرامش بعد از یك روز كاری سخت<br> </strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>می تواند تجربه یك ماساژ بسیار لذتبخش و موثر در رفع خستگی و<br> </strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>بر طرف نمودن تنش های باقیمانده در عضلات بدن را به شما هدیه كند.</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;برترین و ارزانترین وسیله برای رسیدن به اندام مناسب .<br> معجزه لاغری به بازار آمد!!!<br> جدیدترین یافته متخصصین لاغری در دنیا</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></p><div style="margin-top: 30px; width: 100%; overflow: auto;" data-mce-style="margin-top: 30px; width: 100%; overflow: auto;"><div style="float: left; width: 50%; margin-left: 5px; text-align: center; direction: rtl; margin-top: 20px;" data-mce-style="float: left; width: 50%; margin-left: 5px; text-align: center; direction: rtl; margin-top: 20px;"><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">استفاده آسان در خانه</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">دو درجه تنظیم ماساژ</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">تنظیم دلخواه دسته</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">طراحی ارگونومیک</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">وزن 292 گرم</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">مناسب برای ناحیه ران و باسن برای داشتن پوستی صافتر</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">تسریع گردش خون در لایه های پوست</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">ماساژور موثر بافت های همبند</span></font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">به همراه بروشور راهنما <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LB_InfoLong0"></span></span></font></p></div><div style="width: 47%; float: right;" data-mce-style="width: 47%; float: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><img style="width: 100%; max-width: 300px; position: relative; height: auto; float: left;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926103352slimmer5.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926103352slimmer5.jpg"></span></font></div></div><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><div style="margin-top: 10px;" data-mce-style="margin-top: 10px;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><img style="width: 95%; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926155010postesabet.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926155010postesabet.jpg" data-mce-style="width: 95%; max-width: 530px;"></span></font></div><div align="center"><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6414" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6414"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="74" width="230"></a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">54000تومان </span><br><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>45000 تومان</span></font></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;">ماساژور BODY SLIMMER</span></font></div></div></div><p style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl;" data-mce-style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>دیگر لاغری آسان و سریع یك افسانه نیست ....!<br> دیگر كمر باریك و اندامی زیبا و جوان یك رویا نیست ....!<br> لاغر شدن بدون زحمت و دردسر<br> این فرصت بی‌نظیر را ازدست ندهید<br> با این وسیله دیگر نیازی به هیچ یك از وسایل گران قیمت بدنسازی را ندارید<br> &nbsp;وسیله معجزه آسا و باور نكردنی و صد درصد موثربرای لاغری</strong></span></font></p></div><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: small;"><img style="width: 95%; max-width: 530px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926103215slimmer3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930926103215slimmer3.jpg"></span></font></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=sa6414&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=sa6414&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2015-04-15T16:02:37+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید ماساژور سنگ پا ZIXUAN http://intex2.mihanblog.com/post/250 <h1 style="font-size: 24px; color: #f01215;" data-mce-style="font-size: 24px; color: #f01215;"><span style="font-size: medium;"><em><strong>ماساژور سنگ پا ZIXUAN</strong></em></span></h1><p align="justify"><span style="font-size: medium;">تا امروز چندین مدل مختلف سنگ پا مثل انواع ped egg رو به شما دوستان پیشنهاد دادیم که هر بار هم استقبال عالی ازشون شده اما گلدتگ امروز یک مدل جدید ، جالب و کاربردی از این محصول رو به شما دوستان پیشنهاد میده که دو مدل برس مختلف نرم وو سفت داره که در اصل کاره ماساژور رو انجام میده و خستگی پا رو میگیره و سنگ پای مخصوص که خیلی راحت و سریع سلول های مرده رو از بین میبره و پا رو سالم ، تمیز و نرم نگه میداره!</span></p><p align="justify"><span style="font-size: medium;">بادکش های زیر محصول باعث میشند تا روی زمین ثابت بشه و جابجایی کمتری داشته باشه تا استفاده ازش راحت تر باشه و حتی برای زیرپایی کنار وان هم کاربرد داشته باشه</span></p><h1 style="font-size: 24px; color: rgb(240, 18, 21); text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em><strong>ویژگی های محصول :</strong></em></span></h1><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em>*پکیج ماساژور و سنگ پا</em></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em>* دو نوع ماساژور</em></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em><span data-mce-style="margin-top: 10px;" style="margin-top: 10px;"><img style="max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393103015261zixuan3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393103015261zixuan3.jpg" data-mce-style="width: 90%; max-width: 530px;" height="387" width="497"></span></em></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em>قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">20400تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>17000 تومان</em></span></p><div style="text-align: center;" class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa7044" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa7044"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="57" width="175"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: medium;"><em></em></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پایی سالم و نرم در سه مرحله</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرحله۱: استفاده از سنگ پا</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرحله۲:استفاده از برس ریز برای پاک کردن سلول های مرده</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرحله۳: استفاده از برس درشت برای ماساژ دادن پا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><em><br></em></span></p><div align="center"><span style="margin-top: 10px; font-size: medium;"><img style="width: 80%; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030152728zixuan4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030152728zixuan4.jpg" data-mce-style="width: 80%; max-width: 530px;"><br><br><img style="width: 80%; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030152741zixuan5.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030152741zixuan5.jpg" data-mce-style="width: 80%; max-width: 530px;"></span><br><br><span style="font-size: medium;"> <img style="width: 80%; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030162650zixuan6.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030162650zixuan6.jpg" data-mce-style="width: 80%; max-width: 530px;"></span></div><div align="center"><br data-mce-bogus="1"></div><div align="center"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></div><div align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa7044&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa7044&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></div><div align="center"><br data-mce-bogus="1"></div><div align="center"><br data-mce-bogus="1"></div> text/html 2015-02-17T17:56:07+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان سفارش ماساژور پروانه ای , ماساژور لاغری http://intex2.mihanblog.com/post/249 <h1 style="font-size: 24px; color: rgb(240, 18, 21); text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ماساژور پروانه ای - Butterfly ABS</span></h1><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong> شش برنامه مختلف ماساژ</strong></span></p><h1 style="font-size: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;">استفاده بسیار آسان</span></h1><p style="font-size: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>کوچک و قابل حمل</strong></span></p><p style="font-size: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>دارای تاییدیه CE </strong></span></p><p style="font-size: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931025111652butterfly4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931025111652butterfly4.jpg" height="300" width="276"></strong></span></p><p style="font-size: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>از قابلیت های این دستگاه فرم دهی عضلات شل شده و آتروفی ، قابلیت ماساژ و ریلكسیشن ، بالا كشیدن سینه در خانمها، لاغری موضعی میتوان نام برد.</strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">سیستم دستگاه در واقع یک شبیه ساز ورزش است که با فرکانسی نزدیك به فرکانس صوت فرمان مغز را برای عضلات شبیه سازی می كند.این عمل باعث شده تا عضله منقبض و منبسط شود. براثر این انقباض وانبساط سوخت و ساز عضلات بالا رفته و چربی مصرف می شود. از آنجا کهاین سیستم یک طرفه بوده یعنی فقطفرمان انقباض را دستگاه صادر میکند و انبساط عضله توسط مغز انجام می گیرد باعث می شود تا یک رابطه بین مغز، کبد،عضله و دستگاه ایجاد می شود که مغز به کبد فرمان می دهد تا اسید آمینه آزادکنـد. این عامل باعث می شود تا چربی و کلسترول تبدیل به گلوکز شده و به مصرف سوخت و ساز بدن برسد. بنابراین شما تمامی علایم طبیعی ورزش مانند خستگی، تعریق، شادابی، پس از ورزش را در عضلات خود احساس می کنید.ازمزیت های این دستگاه این است که نیروی وارده بر عضله در هنگام استفاده ازاین سیستم مانند ورزش معمولی در عضلات دیگر تقسیم نمی شود و فقط همان عضله مورد نظـر را تحریك می کند. بنابراین تعداد دفعات تکرار این عمل بسیار بیشتر از ورزش خواهد بود.</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931029155810postesabet.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931029155810postesabet.jpg"></span></p><p style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl; font-weight: normal;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl; font-weight: normal;"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102511149butterfly1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102511149butterfly1.jpg" height="269" width="477"></span></p><div style="text-align: center;" align="center"><br><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6953" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6953"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="49" width="152"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: medium;">قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">33600تومان </span></span><br><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>28000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa6953&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa6953&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></div></div></div><div style="margin-top: 60px; overflow: auto;" data-mce-style="margin-top: 60px; overflow: auto;" align="center"><br></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; text-align: right; display: inline-block;" data-mce-style="margin-top: 20px; width: 100%; text-align: right; display: inline-block;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div></div><p style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl; font-weight: normal;"><br></p> text/html 2014-09-08T05:10:34+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید ماساژور 5 كاره صورت http://intex2.mihanblog.com/post/248 <p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">ماساژور 5 كاره صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">با ماساژور 5 كاره صورت، زیباتر از همیشه خواهید بود</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دارای 5 سر متفاوت برای مراقبت كامل از پوست صورتتان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">با این ماساژ بی نظیر شما دیگر نیازی به مراجعه به دكتر پوست نخواهید داشت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دیگر نیازنیست مواد مختلف برای مراقبت از پوست صورتتان بخرید وهزینه های فراوان بپردازید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">&nbsp;* </span>دارای سر مخصوص برای ماساژ دور چشم</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">&nbsp;* </span> دارای سر مخصوص برای شستشوی صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای به جریان انداختن خون در صورت وریلكس كردن</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای پاك كردن ارایش صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای <span lang="fa">براق كردن صورت</span></span></p><p style="line-height: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px;" align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">شماره مجوز بهداشت : 6<span lang="en-us">38</span>7/ ب ن 87/<span lang="en-us">5</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930308112923massagerFace-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930308112923massagerFace-1.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(153, 0, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium;">وسیله ای منحصر به فرد برای شادابی پوست صورت شما</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">همه آن چیزی كه برای یك صورت زیبا وبا نشاط به آن نیاز دارید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;با ماساژر 5كاره صورت، زیبایی چهره خود را چند برابر كنید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">آیا می دانید چهره زیبا وپر نشاط به چه میزان در روابط اجتماعی شما تاثیر گذار است؟</span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/1393030811293massagerFace-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/1393030811293massagerFace-2.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">پوستی نرم ولطیف بدون هیچ چین وچروكی با ماساژور5 كاره صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: medium;">خانمها می دانند معجزه زیبایی ونشاط پوست صورت را</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اگر ازدردسرهای زیبایی وجذابیت خوشتان نمی آید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: medium;">،این ماساژور فوق العاده را به شما پیشنهاد می كنیم!!!</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 204, 102); font-family: Tahoma; font-size: medium;">زیبایی ماندگار،جذابیت تحسین برانگیز، چهره زیبا ولطیف</span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930308113040massagerFace-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930308113040massagerFace-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> ماساژور </span></span><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">خارق العاده و منحصر بفرد برای جوانی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;پوستی با طراوت و شاداب<span lang="fa">&nbsp;داشته</span>&nbsp;باشید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> با چروك اطراف چشم ، سیاهی و کبودی دور چشم خداحافظی كنید!</span></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">دیگر نگران سلامت، زیبایی و درخشان بودن<span lang="fa"> پوست خود</span> نباشید!!!</span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/1393030811316massagerFace-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/1393030811316massagerFace-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">34800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>29000 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1307"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">&nbsp;* </span>دارای سر مخصوص برای ماساژ دور چشم</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">&nbsp;* </span> دارای سر مخصوص برای شستشوی صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای به جریان انداختن خون در صورت وریلكس كردن</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای پاك كردن ارایش صورت</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">* </span>دارای سر مخصوص برای <span lang="fa">براق كردن صورت</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این محصول دارای شماره مجوز 1080883 و 9786005096729: ISBN میباشد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa1307&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa1307&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;" data-mce-style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2014-08-23T13:44:07+01:00 intex2.mihanblog.com ماساژور, انواع ماساژور,خرید ماساژور,كاهش استرس و خستگی , افزایش تمركز و توان خرید ماساژور ریلکس اند اسپین اند تون http://intex2.mihanblog.com/post/247 <p align="center"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;"> ماساژور ریلکس اند اسپین اند تون&nbsp;</span></p><p align="center"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">relax &amp; spin tone</span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="font-family: Tahoma;">تنها با استفاده 10 تا 20 دقیقه در روز به وزن ایده آل خود برسید</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><span lang="fa"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">مطمئن ترین </span></span> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: black;" lang="fa"> <span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">، سالم ترین</span></span><span lang="fa"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;"> و راحت ترین روش لاغری </span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;">دیگر لاغری آسان و سریع یك افسانه نیست ....!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #9933ff; font-family: Tahoma;">دیگر كمر باریك و اندامی زیبا و جوان یك رویا نیست ....!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">لاغر شدن بدون زحمت و دردسر</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #009900; font-family: Tahoma; font-size: small;">این فرصت بی‌نظیر را ازدست ندهید</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">با این وسیله دیگر نیازی به هیچ یك از وسایل گران قیمت بدنسازی را ندارید</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span lang="fa">&nbsp;وسیله معجزه آسا و باور نكردنی و صد درصد موثربرای لاغری</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930404100858RELAX-1.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #cc3399; font-family: Tahoma;">برترین و ارزانترین وسیله برای رسیدن به اندام مناسب .</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">معجزه لاغری به بازار آمد!!!</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;">جدیدترین یافته متخصصین لاغری در دنیا</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;">ظرف چند هفته تاثیر شگفت انگیز این وسیله را خواهید دید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">ریلکس اند اسپین تون با 5 سر متفاوت و کاربرد فوق العاده قوی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930404100918RELAX-2.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این ماساژور با دو سر متفاوت به راحتی قابل استفاده برای تمامی نقاط بدن میباشد . این محصول به راحتی با یک دست قابل استفاده میباشد به گونه ای که ماساژور را از قسمت قرمز رنگ آن میگیریم که با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه دست و چرخش سر محصول که سرعت چرخش آن نیز قابل تنظیم است چربیهای اضافی بدن را از بین برده و تمامی عضلات بدن را به صورت آرام وادار به حرکت مینماییم تا تمام خستگی بدن را بدون صرف انرژی از آن بگیرد دارای مادون قرمز برای ماساژ بهتر و آب کردن چربی ها.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930404100945RELAX-3.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">ماساژور ریلکس اند اسپین اند تون جدیدترین ماساژورلاغری در حال حاضر دنیا میباشد که امتحان خود را پس داده و بسیار موثر در لاغری سریع بدن میباشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="color: #993366;">ماساژور اسپین اند تون بسیار سبک و خوش دست مناسب برای تمامی سنین این ماساژور بسیار سبک بوده و شما میتوانید در همه جای بدنتان از آن استفاده کنید.</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;">ماسا‍ژور ریلکس اند اسپین یک ماساژور همه کاره بوده و در تمامی نقاط بدن استفاده میشود این ماساژور که آوازه جهانی داشته و مورد استقبال بسیاری در اروپا و آمریکا و حتی ایران قرار گرفته در <span lang="fa">این</span> فروشگاه&nbsp; با قیمتی ارزان و با کیفیت عالی به فروش می رسد ماساژور صورت و بدن همه کاره ریلکس پدیده ای در جهان امروز می باشد.</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="font-family: Tahoma; color: #800080;">اگر میخواهید سریع لاغر بشید و هیچگونه عوارض جسمی نداشته باشید ماساژور ریلکس اند تون رو بخرید و به صورت طبیعی لاغر شوید!!!همچنین کمک می کند تا برای سهولت درد پشت و گردن بهبود گردش خون ماساژ پا و کف پا</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/1393040410109RELAX-4.jpg" alt="" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">70800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>59000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4646" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; color: #800000;"> <br> </span></strong><span style="font-family: Tahoma;"> <strong style="font-weight: 400;"> <span style="color: #a52a2a;">توضیحات مربوط به این کالا:</span></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong style="font-weight: 400;"> <span style="font-family: Tahoma;">ماساژور حرارتی-مغناطیس دار به منظور آب کردن چربی های انباشته و غیر مفید بدن طراحی شده است.<br> طراحی منحصر به فرد آن این امکان را به شما می دهد که تمام نقاط بدن را به تنهایی ماساژ دهید.<br> همچنین برای بهداشت بیشتر سرپوش آن قابل تعویض و تمیز کردن است.<br> این ماساژور شامل 5 سر می باشد: یک سر آن که دارای سطح صافی است برای ماساژ دادن صورت مناسب است و سر <span lang="fa">دوم</span>&nbsp; آن که بصورت گلوله گلوله است برای ماساژ بدن استفاده می شود,<span lang="fa"> سری دیگر آن به صورت مواج میباشد که برای ماساژ کمر گردن موثر است و در نهایت سری آخر آن به صورت سمباده ای بود که برای کف پا استفاده خواهد شد.</span><br> دستگاه شامل تنظیمات سرعت ماساژ می باشد که می توانید به دلخواه خود سرعت ماساژ را کم یا زیاد کنید.<br> <br> </span></strong><span style="font-family: Tahoma;">دستگاه شامل ۱۲ لامپ مادون قرمز می باشد که هنگام ماساژدادن باعث افزایش گردش خون در نواحی ماساژ می شو</span><strong style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="fa">د .</span><span style="font-family: Tahoma;">دستگاه شامل ۴ مغناطیس قوی است که باعث تنظیم سوخت و ساز بدن می شود</span><span style="font-family: Tahoma;">.</span></strong></span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; color: #a52a2a;"> <span>برخی از امکانات و قابلیتها: </span></span></strong></span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">اگر میخواهید سریع لاغر بشید و هیچگونه عوارض جسمی نداشته باشید ماساژور ریلکس اند تون رو بخرید و به صورت طبیعی لاغر شوید ،لاغری سریع ، مطمئن و بدون عارضه ویژه بانوان و آقایان برای همه سنین حتی بچه ها ، ماساژور لاغری ریلکس اند تون براون دارای 5 سر متفاوت برای ماساژ راحت تمامی نقاط بدن. یکی از محصولات معروف و پر طرفدار تی وی شاپ در دنیا میباشد که در کانالهای ماهواره تبلیغات گسترده ای دارد.</span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa4646&amp;s=17480&amp;t=4" target="_blank"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: black; font-size: small;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></span></span></a></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p>